Keurmerk RitRegistratieSystemen

100% SLUITEND VOOR DE BELASTINGDIENST

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen is toepasbaar op geautomatiseerde rittenregistratie en kilometerregistratie. De Belastingdienst controleert ruim twee miljoen kentekens per jaar. De kans is dus bijzonder groot dat uw kenteken binnen zeer afzienbare tijd ook wordt gecontroleerd.

Geen boetes met het Keurmerk RRS

Zorgeloos, zakelijk èn privé rijden

Het bijhouden van een sluitende rittenregistratie voor een bedrijfsvoertuig is hierdoor van cruciaal belang. Het Keurmerk RitRegistratieSystemen beschermt u tegen hoge boetes die de Belastingdienst u op kan leggen. Het bijhouden van een sluitende rittenregistratie voor een bedrijfsvoertuig is hierdoor van cruciaal belang.

Voordelen Keurmerk RitRegistratieSystemen

Van minuut tot minuut worden de coördinaten via het mobiele netwerk doorgegeven aan de RouteVision servers. Het systeem staat continu in verbinding met de GPS-satellieten om een nauwkeurige positie te bepalen. Vervolgens worden de posities en tijdstippen vastgelegd in diverse rapportages. Uiteraard zijn de voertuigen ook live op een kaart te volgen.

Offerte aanvragen

Eisen Keurmerk RitRegistratieSystemen

  • – Uitsluitend RitRegistratieSystemen die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Stichting kunnen het Keurmerk verkrijgen.
  • – Er is continu overleg met branchepartijen en de overheid om de eisen af te stemmen.
  • – Periodiek controleren wij of een leverancier nog altijd aan de eisen en normen voldoet. Zo niet, dan trekken wij het Keurmerk in. Omdat we niet eenmalig, maar bij herhaling controleren, is de kwaliteit van het Keurmerk gewaarborgd.

Bron: https://www.keurmerkritregistratiesystemen.nl/

Normenkader RitRegistratieSystemen

ER VALT NIET MEE TE FRAUDEREN

Het Normenkader Ritregistratiesystemen, gepubliceerd door de Belastingdienst, vormt het fundament voor het Keurmerk. Door aan deze normen te voldoen, ontstaat er een sluitende ritregistratie. Dit betekent ook dat het rittenregistratiesysteem beveiligd is; er valt niet mee te frauderen. Het Keurmerk omvat daarnaast eisen rondom continuïteit van de leverancier en privacy en werkt daarom met een gedragscode privacy. Kortom, een systeem met een Keurmerk produceert een sluitende ritregistratie, de leverancier garandeert continuïteit bij calamiteiten en het systeem voldoet aan de wettelijke privacy eisen.

Keurmerk RitRegistratieSystemen

Een leverancier van een rittenregistratiesysteem komt niet zomaar in aanmerking voor het Keurmerk. Hiervoor dient het bedrijf allereerst deelnemer te worden van de Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen (Website Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen).

Door middel van een Self Assessment wordt de aanvraag voor het Keurmerk ingediend en binnen drie jaar wordt de aanvrager aan een audit onderworpen.

Voordelen Werkgever

Het systeem voldoet aan de laatste eisen ten aanzien van databeveiliging en privacy. Het is geaccepteerd door de Belastingdienst en is op de toekomst voorbereid.

Het rittenregistratie systeem garandeert een aantoonbaar sluitende ritregistratie, geverifieerd door een externe en onafhankelijke partij. Het systeem is in staat om privacy afspraken tussen werkgever en werknemer goed in te richten.

Hier komt een review op en hieruit voort volgt een advies aan het bestuur van de SKRRS. Bovendien dient iedere deelnemer van de stichting zich te houden aan de deelnemersvoorwaarden. Hierin staan ook nadere eisen rond gedrag en gebruik van het keurmerklogo.

Kortom, een Keurmerk biedt zekerheid en veiligheid voor de gebruiker. Maar wat betekent het gebruik van een rittenregistratiesysteem met het keurmerk voor u als werkgever of zakelijke bestuurder?

Voordelen Gebruiker

Het systeem geeft de zekerheid dat de output voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. Waar iemand geweest is en hoe iemand daar is gekomen staat niet meer ter discussie.

De gebruiker dient wel zelf te zorgen voor de juiste registratie van de aard van de autoritten. Hij ziet zelf toe op het gebruik van de P(rivé) en de Z(akelijke) knop. Verder weet de gebruiker dat zijn gegevens veilig zijn en dat het systeem in staat is om de privacy te waarborgen.

Sorgenfreies Fahren macht vieles einfacher.

Sorgenfreies Fahren macht vieles einfacher. Vor allem, wenn Sie die Fahrten per Knopfdruck einsehen können.

Angebot anfordern

9.8
5 Sterren van Trustpilot
Berechnen Sie Ihren Preis